Huisregels

Aansprakelijkheid, huishoudelijk regelement en voorwaarden.

Kickboksen gebeurt bij Fight Gym Weert op eigen risico. U dient zelf zorg te dragen voor een verzekering die de schade dekt bij eventuele ongevallen. Fight Gym Weert aanvaardt geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen tijdens het verblijf in de sportruimte. Mocht in rechte enige aansprakelijkheid van Fight Gym Weert worden vastgesteld, dan is de aansprakelijkheid van Fight Gym Weert in ieder geval beperkt tot de hoogte van de uitkering welke Fight Gym Weert van haar verzekering ontvangt en tot het maximale bedrag waarvoor Fight Gym Weert verzekerd is. Fight Gym Weert is niet aansprakelijk voor schade, diefstal en/ of vermissing van persoonlijke eigendommen van leden.

Fight Gym Weert onderschrijft de erecode van de vechtsporten: Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van je zelf of anderen. Je mag nooit je vechtsporttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw zijn aan de code, zijn belangrijker dan welke vechttechniek of titel dan ook. Degene die deze code negeert kan per direct stoppen bij Fight Gym Weert.

 • Het tonen van respect voor jezelf en anderen is een van de belangrijkste waarden binnen de vechtsport. Leden zullen altijd respectvol met elkaar omgaan.
 • Klachten en/ of ongeregeldheden worden direct bij de aanwezige trainers gemeld, deze zullen direct samen opgelost gaan  worden
 • Van iedereen die de Nederlandse taal spreekt wordt verwacht deze ook te spreken binnen de Gym.
 • Leden van Fight Gym Weert zullen binnen en buiten de Gym niet voor overlast zorgen.
 • Leden dienen zich minimaal 2 uur van tevoren af te melden. Dit geld natuurlijk niet bij onverwachte of dringende situaties. Bij afmelden hoort een reden en alleen kan niet of komt niet en voelt niet lekker word niet geaccepteerd. Zeker niet als dit vaker voorkomt. Er zal ook een presentielijst bij gehouden gaan worden. Daarom is reden belangrijk.
 • Leden dienen 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn om alle benodigde spullen aan te trekken en klaar te leggen in de zaal. Tassen blijven op een afgesproken plek waar er geen hinder van is.
 • Het te laat komen betekend geen deelname aan de les.
 • Sieraden, piercings e.d. die letselrisico opleveren voor de drager of anderen worden verwijderd dan wel afgeplakt.
 • Het dragen van een tok en bitje zijn verplicht.
 • Leden zijn verplicht zijn of haar gezondheidstoestand toe te lichten, mocht dit een negatieve invloed hebben op de beoefening van de sport.                                                      
 • Hygiene is erg belangrijk. De Gym mag alleen met schone sportkleding en schoenen betreden worden. Deelnemers aan de lessen hebben altijd schone voeten en geknipte nagels.
 • Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden.
 • Leg gebruikte materialen altijd op de plek terug waar ze horen.
 • Ga op de juiste wijze met de materialen op de Gym om en laat alles schoon en netjes achter.
 • Als de huur van de zaal omhoog gaat wil dit zeggen dat het berekend word in contributie en dat ieder lid dus meer gaat betalen.
 • Indien men achter loopt met de contributie, mag er niet getraind worden.
 • Opzeggen van lidmaatschap dient minimaal 1 maand van te voren in de eerste week van de maand te gebeuren. Ben je te laat wil zeggen dat er een extra maand betaald moet worden.
 • Techniektraining en sparren mag uitsluitend onder begeleiding van trainers en dragen veiligheidsmiddelen. Sinds 2018 is er een nieuwe regel dat kinderen tot en met 15  jaar niet op gezicht mogen stoten en trappen. Lees laatste bladzijde van deze huisregels dus goed door. Dit geld voor iedereen die deelneemt aan de les.
 • Bij vragen, opmerkingen of vervelende situaties kan er altijd contact worden opgenomen met hoofdtrainer Antonio Laurino 0633912937.

Kinderen tot 10 jaar geen wedstrijden meer in de ring.

Een ieder die zich de gevaren beseft die er bij vechtsporten spelen, zal het er mee eens zijn dat er een leeftijdsgrens is bepaald voor kinderen en het vechten in de ring. Deze is gesteld op 10 jaar, maar er zijn nog een aantal regels ter bescherming opgenomen. Dat regels nodig zijn is niet zomaar uit de lucht gegrepen, en men wil met de regelgeving voorkomen dat er blijvend letsel ontstaat op jonge leeftijd. Neem als voorbeeld Thailand waar zeer jonge vechters elkaar om de haverklap knock-out slaan of trappen, dit kan niet goed zijn en een garantie voor hersenletsel op latere leeftijd.

Tot 18 jaar niet trappen of stoten naar het hoofd.

Nog een regel is het verbieden van het trappen of stoten naar het hoofd tot 18 jaar (ongeacht of men hoofdbescherming draagt), dit geld niet alleen in de ring, maar in feite ook voor in de gym, echter is dit niet 100% te controleren en gaat men er van uit dat de sportschoolhouders dit zullen handhaven. Er wordt dus een beroep gedaan op het gezond verstand van de diverse vechtsport leraren in de lande. Vanaf 18 jaar is het stoten en trappen naar het hoofd wel toegestaan.

De Regels worden gefaseerd ingevoerd op een termijn van twee jaar voor 16-18 jarigen.

Per 1 januari 2018 is het verboden voor jeugd tot en met 15 jaar om te stoten en te trappen naar het hoofd, is men op 1 januari 2018 al wel 16 jaar of ouder dan is dit wel toegestaan. Per 1 januari 2019 voor de jongeren onder de 17 jaar is het niet toegestaan te stoten en trappen naar het hoofd en per 1 januari 2020  is het voor iedereen onder de 18 die kickboksen of thaiboksen doet, niet toegestaan onder de 18 jaar te stoten en trappen naar het hoofd. Ook niet met hoofdkap op.